Działamy dla społeczności

Kooperatywa Grochowska działa dla lokalnej społeczności angażując się w organizację wspólnej przestrzeni, integrację społeczności lokalnej, działania edukacyjne związane z promowaniem zdrowego, zrównoważonego życia, szukania alternatywnych, korzystnych ekonomicznie i społecznie rozwiązań. Czujemy się odpowiedzialni za nasz świat.

Zrobiliśmy to!

  • Jadłodzielnia
  • Seria wykładów o wychowaniu i zdrowych nawykach żywieniowych.
  • Ogród Społecznościowy przy CAL, ul. Paca 40 (współdziałanie)
  • Klub Mata
  • Kompostownik dostępny dla wszystkich