Nasze Wartości

Kooperatywa Grochowska to styl życia – nie jesteśmy sklepem, do którego przychodzi się zrobić zakupy i wychodzi. Kooperatywa wymaga zaangażowania, poświęcenia czasu oraz współpracy wszystkich członków.

Kooperatywa zakłada współdziałanie. Jest tak dużo możliwości współpracy i tak dużo różnych aktywności, które są podstawą istnienia Kooperatywy, że dla każdego znajdzie się zajęcie.

Bliskie nam są wartości pierwszej kooperatywy na świecie, nazywane wartościami Rochdale.

1. Dobrowolność i otwarte członkostwo
Uczestnictwo w Kooperatywie jest dowolne, członkami mogą być osoby, które są gotowe poświęcić swój czas na rzecz pracy w ramach Kooperatywy. Szanujemy się wzajemnie i odrzucamy dyskryminację kogokolwiek z jakichkolwiek powodów – społecznych, rasowych, religijnych czy politycznych.

2. Demokratyczne zarządzanie
Jesteśmy demokratyczną organizacją, zarządzaną przez wszystkich członków, którzy biorą aktywny udział w podejmowaniu decyzji.

3. Współtworzenie majątku Kooperatywy
Wszyscy płacimy taką samą składkę na rzecz Kooperatywy i wspólnie, w demokratyczny sposób, podejmujemy decyzje dotyczące zarządzania majątkiem Kooperatywy.

4. Autonomia i niezależność
Jesteśmy niezależną i autonomiczną organizacją, zarządzaną w sposób demokratyczny.

5. Edukacja, szkolenia oraz informacja
Zapewniamy naszym członkom szkolenia, warsztaty oraz ułatwiamy dostęp do informacji na interesujące nas zagadnienia związane ze zdrową żywnością.

6. Współpraca w ramach Kooperatyw
Bierzemy aktywny udział w kwestiach dotyczących wszystkich kooperatyw spożywczych, uczestniczymy w zjazdach i współpracujemy z innymi Kooperatywami w Polsce.

7. Dbanie o otoczenie
Działamy nie tylko na rzecz członków Kooperatywy, ale także społeczności lokalnej.