Kooperatywy spożywcze w UE.
Lekcje dla Polski - pierwszy raport z badań terenowych

Przeczytaj raport pt. „Kooperatywy spożywcze - lekcje dla Polski"

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Kooperatywy spożywcze - lekcje dla Polski”. Jego celem jest wprowadzenie w tematykę kooperatyzmu, zarówno od strony historycznej, jak i aktualnej, oraz analiza rozwiązań organizacyjnych kooperatyw spożywczych w czterech krajach UE - na Węgrzech, w Czechach, we Włoszech i Hiszpanii. Ostatnia część raportu poświęcona jest kwestiom formalno-prawnym dotyczącym działalności kooperatyw spożywczych w Polsce, odwołując się m.in do rozwiązań innych krajów Europejskich W raporcie znalazły się także rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju sektora kooperatyw spożywczych w naszym kraju, stanowiące efekt obrad grupy przedstawicieli kooperatyw z całej Polski które odbyły się w listopadzie 2022. Autorzy mają nadzieje, że doświadczenia ruchu staną się inspiracją dla aktywistek i aktywistów związanych z suwerennością żywnościową w Polsce.

Opisane modele organizacyjne, formy współpracy z otoczeniem, czy też rozwiązania techniczne, mogą zostać wykorzystane zarówno w bieżącym funkcjonowaniu czy działaniach rzeczniczych, jak i przy - tak potrzebnym dla szerszego włączenia kooperatyw w  politykę skracania łańcuchów żywnościowych - powołaniu organizacji parasolowej.

Raport powstał w Fundacji Kooperatywy Grochowskiej w ramach projektu “Polskie kooperatywy spożywcze - ścieżki rozwoju” realizowanego we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w sektorze żywności - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności.


Logo EIT EU
Logo Fundacja Kooperatywy Grochowskiej
Logo Heinrich Böll Stiftung